Inschrijving definitief

Na de intakeactiviteiten is je inschrijving pas definitief als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:
  • De onderwijsovereenkomst, waarin de rechten en plichten van studenten en van het HMC staan, is ondertekend en ingeleverd;
  • Er voldoende plaatsen zijn in de opleiding;
  • Er voldoende aanmeldingen zijn om met de opleiding te kunnen starten;
  • Je hebt aangetoond door middel van een kopie van je diploma of overgangsbewijs dat je voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • Je aan de (eventuele) financiële verplichtingen hebt voldaan.