hout - meubel - interieur
Historie
Meer dan 130 jaar Meesters in Vakmanschap!
In 2010 vierde het HMC een dubbel jubileum: HMC Amsterdam bestond 80 jaar en HMC Rotterdam 50 jaar. Beide scholen fuseerden in 1990 tot wat nu het HMC is. Maar ooit is het allemaal begonnen als De nieuwe vakschool te Amsterdam en de Vakschool voor de Meubilerings- en Houtbedrijven te Rotterdam. 

Een afbeelding van De nieuwe vakschool te Amsterdam, het HMC van vroeger, in Ons Vakblad uit 1931. Het onderschrift luidt: Teekenonderricht. Rechts de directeur (de heer Nijland) van de school.

Lees hier wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen 80 jaar.


© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen