hout - meubel - interieur
Missie en onderwijsvisie
Missie en onderwijsvisie

Om richting te geven aan de ontwikkelingen heeft het HMC de volgende missie geformuleerd:

Het HMC is een mbo vakschool gericht op de ontwikkeling van vakmanschap, creativiteit en ondernemerschap tot het hoogst mogelijke niveau, in een schoolcultuur die wordt gekenmerkt door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en branchegerichtheid.

De onderwijsvisie van het HMC luidt hierbij als volgt:

het onderwijs op het HMC

De opleidingen op het HMC zijn gericht op vakmanschap, creativiteit en ondernemerschap. Het traditionele vakmanschap wordt gecombineerd met de nieuwste trends en ontwikkelingen. Zo worden leerlingen gedegen innovatief en ondernemend opgeleid. 

werkplaatsleren

Bij het werkplaatsleren is de beroepspraktijk het voorbeeld voor onze opleidingen. Het kenmerkt zich door gevarieerde didactiek en een contextrijk curriculum. 

leerlijnen

Het onderwijs wordt gegeven in drie leerlijnen: de integrale leerlijn, de kennis en vaardigheden leerlijn en de leerlijn studieloopbaanbegeleiding. 

begeleiding

Het HMC biedt leerlingen een zo passend mogelijke begeleiding, binnen de mogelijkheden die de school heeft. 

examens

De examens zijn helder en duidelijk. Het is een logische afsluiting van (een deel van) de opleiding, dat leidt tot hét bewijs van vakbekwaamheid voor elke HMC-leerling. 

beroepspraktijkvorming

Het leren op het HMC sluit zoveel mogelijk aan op (het leren in) de beroepspraktijk. Een succesvolle BPV betekent structurele samenwerking en afstemming tussen leerlingen, lesprogramma en BPV-bedrijf.© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen