Update Corona n.a.v. persconferentie

15 maart 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van vanmiddag hanteert het HMC de volgende nieuwe maatregelen:

  • Tot en met 6 april vinden er bij het HMC geen activiteiten voor studenten plaats. De komende dagen overlegt het HMC met de MBO raad en het OCW over onder meer de gevolgen van de gewijzigde kabinetsaanpak voor examinering, onderwijstijd, centrale aanmelddatum, stages en leer-werkplekken.
  • De komende dagen gaan de examens in tegenstelling tot eerdere berichten niet door.
  • De school is gesloten voor alle studenten. Hoe dit verder gaat met spullen op school, daar hopen we jullie de komende dagen verder over te informeren.
  • De komende dagen gaat het HMC zich voorbereiden om een digitaal lesprogramma aan te bieden. In de loop van woensdag 18 maart volgt hierover meer informatie.
  • Naar aanleiding van de oproep van het kabinet van vanmiddag om zo min mogelijk sociale contacten te hebben, heeft het HMC besloten om per direct de stage stop te zetten van onze HMC BOL studenten. We vinden het niet meer verantwoord om studenten naar stages te sturen, terwijl scholen, horeca en sportclubs dicht gaan. We begrijpen dat dit mogelijk consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van bedrijven, maar vanuit onze verantwoordelijkheid stellen we de gezondheid van onze studenten  centraal. We hebben dit zojuist naar onze studenten en stagebedrijven gecommuniceerd die op dit moment stage lopen. De komende dagen gaat het HMC kijken hoe we alternatieve BPV opdrachten kunnen aanbieden. Wellicht is het ook mogelijk dat een student op een later moment de stage kan hervatten.
  • We vragen aan BBL studenten om met de werkgever te overleggen of het nog verstandig is om door te werken gezien de richtlijnen vanuit het RIVM.

Vragen?
Zijn er vragen waar het bovenstaande geen antwoord op geeft, mail dan naar corona@hmcollege.nl.

15 maart 2020 | Corona