Internationalisering

Binnen het HMC wordt internationalisering een steeds belangrijker thema. Het HMC wil graag de internationale banden tussen bedrijven, organisaties en het HMC aanhalen en versterken om kennis uit te wisselen en samenwerkingen aan te gaan. Het HMC werkt daarom regelmatig mee aan Europese projecten.

Stage lopen
Steeds meer studenten lopen een periode stage in het buitenland. Door een stage in het buitenland wordt de zelfstandigheid en de vakkennis vergroot. Daarbij worden er allerlei nieuwe vaardigheden aangeleerd. Wanneer studenten binnen Europa stage gaan lopen, kunnen zij gebruiken maken van Erasmus+. Dit is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze subsidie krijgen studenten financiële ondersteuning. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken. Bekijk hier meer informatie over stage lopen in het buitenland.

Kwaliteitskeurmerk voor internationaliseringsactiviteiten 
Het HMC ontving de Vet Mobility Charter, een certificaat voor bewezen kwaliteit van internationalisering en opnamen in het onderwijscurriculum. Het HMC kreeg het keurmerk, omdat we structureel beleid hebben op het gebied van internationalisering. Door dit kwaliteitscertificaat kan het HMC de komende jaren meer en gemakkelijker internationale stages en uitwisselingen realiseren.

Uitwisselingsprojecten
Regelmatig brengen docenten en studenten bezoeken aan andere scholen in het buitenland. Hierbij doen ze inspiratie en kennis op en kijken of er mogelijkheden bestaan om uitwisselingsprojecten tussen studenten op te zetten of om internationale stagecontacten op te doen. Lees hier meer over stage in het buitenland.

Allview: Europees netwerk en kenniscentrum voor de Hout- en Meubelindustrie
Het HMC is november 2020 gestart met een van de eerste internationale CoVE (Centre of Vocational Excellence) projecten: ALLVIEW. Hierin werken we met 22 organisaties uit 8 landen aan het creëren van een CoVE in de Europese Meubel- en Houtindustrie. Met deze samenwerking van bedrijven, opleidingsinstituten, studenten, werkzoekenden en overheidsinstellingen willen we oplossingen bieden voor de uitdagingen waar de hout- en meubelsector in Europa mee te maken heeft. De doelgroepen, zelf oplossingen bieden en/of ALLVIEW-partner worden? Lees hier meer over het project.

Beyond 45+ 
Beyond 45 is een Europees project waarin het HMC met een aantal Europese partners samenwerkt. Het doel van het project is de professionele ontwikkeling van werknemers van 45 jaar en ouder in de Europese meubelindustrie te ondersteunen. Deze werknemers kunnen door het ontbreken van adequate kennis en competenties het risico lopen uitgesloten te worden van de arbeidsmarkt in deze sector. Het project wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van zo’n eventuele uitsluiting en mogelijke werkeloosheid door het aanbieden van actuele kennis op het vakgebied. Hiervoor gaan de partners gezamenlijk een cursus ontwikkelen met gebruikmaking van elkaars expertise.

DesignSTEM
Het HMC draait ook mee in het project DesignSTEM. Met 9 andere scholen uit Europa maken we een online toolkit waarin Design en STEM (Science, Technology, Engineering and Math) aan elkaar worden verbonden.

Eurojoiner
In heel Europa werken mensen met hout en zijn hier opleidingen voor. Maar wanneer je in een ander land wilt gaan werken dan zijn er veel barrières om aan de slag te komen. Het HMC heeft samen met 7 andere partners uit zes landen onderzocht wat de ‘joiner’ in die landen gemeenschappelijk als kennis en vaardigheden moet bezitten. Daarna is er een profiel opgesteld dat in elk land bruikbaar kan zijn, hierdoor wordt de mobiliteit binnen Europa bevorderd.

Studiereizen
Meerdere keren per jaar gaan studenten op excursies naar het buitenland. Zo bezoeken zij allerlei meubel- en interieurbeurzen in bijvoorbeeld Parijs en Keulen. Het HMC biedt de studenten ook elk jaar de mogelijkheid om op studiereis te gaan. Afgelopen jaren gingen zij o.a. naar Kopenhagen, Berlijn, Londen, Barcelona en Milaan. Deze reizen staan voor een groot deel in het teken van hun opleiding.

Salone del Mobile
Het HMC presenteert zich tijdens Salone del Mobile in Milaan. Als enige Nederlandse (vak)school voor de woon- en meubelbranche biedt het HMC tijdens Masterly – The Dutch in Milano (oud)-studenten, die startende ondernemers zijn, een platform aan om zichzelf te presenteren.