Klachtenregeling

We doen ons best om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en af te stemmen op ieders behoeften. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. We streven er naar om een klacht zo snel mogelijk in goed overleg met de student op te lossen. De student kan daarom altijd eerst de studieloopbaanbegleider, de studiecoördinator, de teamleider, de locatiedirecteur of, als de klacht een medewerker betreft, die medewerker aanspreken. Er wordt altijd eerst gekeken of de klacht in goed overleg op te lossen is.

Het kan voorkomen dat de klacht ernstig van aard is of dat het onderlinge overleg niet tot een bevredigende oplossing voor de student heeft geleid. Voor deze situaties heeft het HMC een formele klachtenprocedure. Hieronder zijn documenten te downloaden over de formele klachtenprocedure: