Begeleiding

Begeleiding en ondersteuning binnen het HMC
De begeleiding binnen het HMC is coachend en passend bij de behoeften en passie van de student en is gericht op het maken van een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling. Docenten spreken studenten aan op hun liefde voor het vak en laten hen graag in de volle breedte het vak ervaren zowel binnen als buiten het HMC.

Ondersteuningsbehoefte
Bij de aanmelding voor een opleiding moet een student laten weten of hij/zij een bijzonderheid, beperking en/of behoefte aan aangepaste examinering* heeft. Tijdens het intakeproces of de schoolloopbaan kan blijken dat een student niet voldoende heeft aan de basisbegeleiding en er meer specifieke ondersteuning nodig is om de kans op het behalen van een diploma te vergroten. In gesprek met de student wordt gekeken op welke manier extra ondersteuning aangeboden kan worden. Hierbij wordt altijd in overweging genomen of de ondersteuningsbehoefte past binnen de mogelijkheden die de school heeft. De afspraken met de student worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan wordt opgeslagen in het dossier van de student.

Het HMC kent 2 vormen van specifieke ondersteuning: het Basis+ arrangement en het Extra arrangement.

Het Basis+ arrangement
Wordt ingezet wanneer de student meer en/of individuele begeleiding nodig heeft bij schoolse vaardigheden zoals plannen en organiseren. Tevens monitort de SLB’er vorderingen, aanwezigheid en welzijn van de student en informeert het docententeam over de bijzonderheid van de student en diens ondersteuningsbehoeften.

Het Extra arrangement
Wordt ingezet wanneer de student, naast de ondersteuning van de slb-er zoals beschreven in het basis+ arrangement, extra ondersteuning nodig heeft van een specialist die meer kennis van de problematiek van de student heeft. Deze ondersteuning wordt aangeboden door een Begeleider Passend Onderwijs in samenwerking met de SLB’er/docent.

Download het document Passend onderwijs voor meer informatie.

Ben je dyslectisch? Download dan het Dyslexieprotocol voor meer informatie.

Aangepaste examinering
Het HMC heeft als doel het bieden van een hoogwaardige kwaliteit van het examenproces en het examenproduct. Zo ook bij studenten die extra ondersteuningsbehoeften hebben. In de documenten hieronder worden een overzicht en uitgangspunten gegeven bij het organiseren van aanpassingen bij de examinering voor studenten met extra ondersteuningsbehoeften.

Download voor meer informatie het document Aangepaste examinering of het Schema aangepaste examinering

*Let op: wil je een aanvraag indienen voor aangepaste examinering, dan moeten we op school (een) geldige verklaring(en)/diagnose(s) inzien.