Stage (BPV)

Het leren in de beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het HMC hecht veel waarde aan een goede match tussen student en leerbedrijf. De studenten krijgen opdrachten op maat mee, die passen bij de praktijksituaties in leerbedrijven. De begeleiding vindt plaats door deskundige stagebegeleiders en praktijkopleiders. Het HMC biedt studenten ook de mogelijkheid om een internationale stage te volgen. Zo’n stage kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de student en aan zijn of haar vakmanschap.

In ons BPV-handboek Bedrijfsleven vindt u allerlei informatie over diverse aspecten van de BPV die voor u als bedrijf van belang kan zijn.

Interessante documenten:

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de bezoekende BPV-begeleider, of bellen naar de heer Egeter voor de locatie in Rotterdam en naar mevrouw de Jongste voor de locatie in Amsterdam. Ons mailen kan uiteraard ook.