Toelating

Het HMC biedt mbo-opleidingen aan op niveau 2, 3 en 4:

 • mbo niveau 2: basisberoepsopleiding (funderend beroepsonderwijs)
 • mbo niveau 3: vakopleiding (middelbaar beroepsonderwijs)
 • mbo niveau 4: middenkader- of specialistenopleiding (middelbaar beroepsonderwijs)

Bij opleidingen op mbo niveau 2 leer je uitvoerende werkzaamheden verrichten. Op mbo niveau 3 leer je volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Op mbo niveau 4 leer je volledig zelfstandig werkzaamheden uit te voeren met een brede inzetbaarheid of specialisatie. Ook wordt aandacht gegeven aan het starten van een onderneming en het (bege)leiden van medewerkers. Het niveau waarop je kunt instromen is afhankelijk van je vooropleiding.

Mbo niveau 2
Voor de opleidingen op mbo niveau 2 heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 • Diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1)

Mbo niveau 3
Voor de opleidingen op mbo niveau 3 heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma mbo-niveau 2
 • Minimaal een overgangsbewijs havo/vwo klas 3 naar 4
 • Voor BBL op niveau 3 heb je minimaal niveau 2 (BOL/BBL) nodig

Mbo niveau 4
Voor de opleidingen op mbo niveau 4 heb je één van de volgende diploma’s nodig*:

 • Diploma vmbo theoretische/gemengde leerweg
 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Minimaal een overgangsbewijs havo/vwo klas 3 naar 4
 • Diploma mbo-niveau 2,3 of 4
 • Voor BBL op niveau 4 heb je minimaal niveau 3 (BOL/BBL) nodig

Voor de verkorte opleidingen op niveau 4 heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • Diploma havo of vwo
 • Diploma mbo-niveau 4

Het HMC biedt verkorte mbo trajecten aan. Je leest hier meer informatie over de verkorte opleidingen.

*Voor de opleidingen van houttechniek en creatief vakman raden we je aan om wiskunde in je pakket te hebben. 

Toelatingseisen
Je hebt recht om toegelaten te worden mits:

 • je voldoet aan de vooropleidingseisen;
 • je de verplichte intakeactiviteiten volgt;
 • er voldoende plaats is binnen de opleiding waarvoor jij kiest;
 • er voldoende aanmeldingen zijn om met de opleiding te kunnen starten.

Wanneer je ervoor kiest om je aan te melden na 1 april 2024, dan verlies je hiermee je toelatingsrecht.

Maximaal aantal plaatsen beschikbaar
Voor een aantal opleidingen van het HMC is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Hierbij houden we rekening met het volgende:

 • Studenten die doorstromen binnen het HMC krijgen voorrang op nieuwe studenten
 • Bij meer aanmeldingen dan plaatsen hanteert het HMC de volgorde van aanmelding.

Bekijk hier het maximaal aantal plaatsingen per opleiding.