Organisatie

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het College van Bestuur en staat dit met advies bij. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. J.F. Bonjer (Onafhankelijk voorzitter)
 • Dhr. J. van Erp
 • Dhr. C. Hoogendijk (CBM)
 • Mevr. M.H.T. Jansen (Op bindende voordracht van de Ondernemingsraad)
 • Dhr. J.J. Meerman (INretail)
 • Dhr. F.F.J. Schoorl
 • Mevr. H. Steenwinkel

College van Bestuur
Het College van Bestuur van het HMC bestaat uit de volgende personen:

 • Paul Oomens (voorzitter)
 • Joke Bos

Wil je contact opnemen met het College van Bestuur? Dan kun je mailen naar het bestuurssecretariaat: s.cvb@hmcollege.nl.

Locatiedirecteuren
Elke locatie heeft een eigen locatiedirecteur. Dit zijn de volgende personen:

 • Peter Helderman (HMC Amsterdam)
 • Marjolein Hesselink (HMC Rotterdam)