Studiekosten

De kosten van een opleiding bestaat naast, de aanschaf van schoolbenodigdheden zoals persoonlijk handgereedschap en/of materialen, studieboeken en licenties voor digitale studiemethodes uit de lesgeldbijdrage. De totale kosten verschillen per opleiding, vraag via het informatiepakket de kostenstaat aan.

Boeken en materiaalkosten
De beschikbare basisinventaris van het HMC is zeer uitgebreid. In onze praktijklokalen is veel (elektrisch) gereedschap beschikbaar, in onze machinales staat een “state of the art” machinepark en in het HMC-Lab zijn de nieuwste technologieën beschikbaar. In vrijwel alle lokalen zijn desktop computers beschikbaar voor de vaak zware software pakketten die onder andere voor tekenen en ontwerpen nodig zijn. Om efficiënt te kunnen werken en om de beschikbare praktijkruimten zo effectief mogelijk in te kunnen richten is het nodig dat onze studenten zelf bepaalde onderwijsbenodigdheden aanschaffen zoals persoonlijk handgereedschap en tekensets. Dit persoonlijk handgereedschap is ook nodig voor de stages en in de latere beroepspraktijk. Deze persoonlijke handgereedschappen voldoen aan hoge kwaliteitseisen en gaan een leven lang mee. Het HMC koopt persoonlijke handgereedschappen en tekensets centraal in. Hierdoor kunnen we de prijs laag houden. Je bent niet verplicht om je schoolbenodigdheden via het HMC aan te schaffen. Niet voor alle vakken zijn boeken beschikbaar op de markt, daarom wordt door het HMC zelfontwikkelde lesstof in de vorm van readers tegen kostprijs beschikbaar gesteld.

Benodigde materialen voor het oefenen in de praktijklessen worden door school verstrekt. Voor het maken van individuele werkstukken kies je zelf de materialen (kwaliteitseisen in overleg met docent) die in de (school)winkel kunnen worden aangeschaft. Mocht je de materialen niet zelf kunnen aanschaffen dan bieden we de mogelijkheid om een (eenvoudig) werkstuk in opdracht van school te maken. Het werkstuk blijft dan wel eigendom van school.

Lesgeld 
Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd. Op de website van Dienst Uitvoering en Onderwijs kun je zien hoeveel het lesgeld is. Reiskosten komen voor eigen rekening.

Extra voorzieningen
Het HMC biedt de studenten een aantal extra voorzieningen. Het gaat hierbij om onderwijsactiviteiten die de opleiding meer inhoud geven, maar die niet binnen onze wettelijke taken vallen. Voorbeelden hiervan zijn introductiedagen en excursies. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Studiefinanciering
Voor 18-jarigen is er de Wet Studiefinanciering. Mbo’ers komen ook in aanmerking voor het studentenreisproduct (OV jaarkaart). Op de website van Dienst Uitvoering en Onderwijs kun je hierover meer informatie vinden.

Schoolfonds 
Ben je financieel niet in staat om de kosten van de schoolbenodigdheden te dragen dan hoeft dit geen belemmering te zijn om je in te schrijven. Er is een schoolfonds dat je dan kan ondersteunen. Tijdens de intakeprocedure die volgt op je aanmelding, kun je dit aangeven.