Projectbureau ondernemen@HMC

Ondernemen@HMC is het projectbureau binnen het HMC waar (oud)-studenten en bedrijven elkaar ontmoeten. Het projectbureau kijkt of uw project iets is voor (oud)-studenten. Wanneer dit het geval is, dan wordt het project onder studenten uitgezet. Het projectbureau maakt onderscheid tussen onderwijsprojecten en zelfstandige projecten:

  • Onderwijsprojecten
    Opdrachten die niet gericht zijn op het behalen van winst worden in de school uitgezet onder de studenten. Hierbij wordt er altijd gekeken of de opdracht past bij het huidige lesaanbod. De studenten kunnen deze opdrachten uitvoeren in een schoolperiode, in een stageperiode of als een schoolopdracht. De studenten krijgen hierbij begeleiding van ervaren docenten.
  • Zelfstandige projecten 
    Wanneer er opdrachten zijn die niet bij het huidige lesaanbod aansluiten, kunnen ze als nog aangeboden worden onder startende ondernemers van het HMC. De opdrachten worden dan buiten schooltijd uitgevoerd zonder begeleiding van het HMC. Deze projecten worden geplaatst in de LinkedIn groep voor HMC alumni.

Concurrentievervalsing
Ondernemen@HMC wil concurrentievervalsing voorkomen. Opdrachten die ook ergens anders commercieel worden aanbesteed worden kritisch bekeken en indien noodzakelijk afgewezen om te dienen als schoolopdracht. Deze opdrachten kunnen wellicht wel uitgevoerd worden door (oud)-studenten die een onderneming zijn gestart.

Let op:
Wanneer u een project indient bij het HMC en dit project wordt uitgevoerd door (oud)-student dan heeft het HMC naar u toe een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De (oud)-studenten en docenten doen hun uiterste best om het project succesvol te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat het eindproduct niet (geheel) aan uw verwachtingen voldoet of dat er hindernissen in het proces optreden. Daardoor steekt u wellicht meer tijd, energie of middelen in het project dan vooraf ingeschat of worden afgesproken deadlines niet gehaald.

Projecten indienen?
Dien hieronder projecten in: