Privacybeleid

Het HMC vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Het HMC verwerkt van diverse betrokkenen persoonsgegevens. Bij het verwerken van jouw gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling en werkgever na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. Wij zullen jouw gegevens niet delen met, noch verkopen of verhuren aan derde partijen.

Privacy statement
Download hier het volledige privacy statement. Hierin kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we hier mee om gaan. Ook lees je welke andere registraties we bijhouden.

Register van verwerkersactiviteiten
Onder de AVG heeft elke onderwijsinstelling en meer expliciet elke verwerkingsverantwoordelijke een verantwoordingsplicht. Onder verwerkingsverantwoordelijken vallen alle organisaties, groot of klein, die persoonsgegevens verwerken en daarvoor zelf het doel en de middelen bepalen. Dit houdt ook in dat onderwijsinstellingen moeten kunnen aantonen dat er in overeenstemming met de AVG wordt gehandeld. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten (een verwerkingsregister, ook wel dataregister genoemd) is een onderdeel van deze verantwoordingsplicht. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens van alle betrokkenen die binnen of ten behoeve van de onderwijsinstelling worden verwerkt, en kan daarmee ook worden gebruikt om aan de informatieplicht zoals genoemd in de AVG te voldoen. Download hier de uitgebreide uitleg over register van verwerkingsactiviteiten en het document Dataregister relaties

Cookies
Het HMC maakt gebruik van ‘Google Analytics-cookies’. Lees hier meer over het gebruik van deze cookies.

Contactgegevens FG
De contactgegevens van de Functionaris gegevensbescherming (FG) zijn als volgt:

A. van der Vijver
T 010 285 55 58
FG@hmcollege.nl