Privacybeleid

Het HMC hecht veel waarde aan de bescherming van privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Deze verklaring informeert over het privacybeleid en de doeleinden waarvoor het HMC via de website binnen het domein van www.hmcollege.nl persoonsgegevens verwerkt.

De Wet bescherming persoonsgegevens
Op het verwerken van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van HMC. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via de website van HMC ter beschikking komen onder deze wet vallen. HMC kan uw persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en betalingsgegevens vastleggen ten behoeve van de uitvoering van administratieve taken. Alle informatie die aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast gebruikt het HMC deze gegevens om haar dienstverlening  zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Het HMC kan contactgegevens gebruiken om elektronische berichten (onder andere via sms) te sturen met informatie van het HMC.

Websitebezoek
Het HMC gebruikt bezoekgegevens om haar website in de toekomst verder te optimaliseren. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer worden geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan onze website worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. Het gebruik van cookies kan via de instellingen van de browser uitgeschakeld worden. Verder gebruikt het HMC de geanonimiseerde bezoekersgegevens om de dienstverlening te verbeteren.

HMC en andere websites
Op de website van het HMC zijn een aantal links naar andere websites te vinden. Het HMC draagt geen verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door derden van de gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die bezocht wordt.

Beveiliging- en beheersmaatregelen
Het HMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het HMC behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.

Contactgegevens FG
De contactgegevens van de Functionaris gegevensbescherming (FG) zijn als volgt:

J. de Hooge
T 010-2855 555 / 06-13075620
FG@hmcollege.nl