Stage (binnen- en buitenland)

Een belangrijk onderdeel van de BOL-opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel de stage genoemd. Tijdens de BPV ga je, aan de hand van leerdoelen, je kennis toepassen en nieuwe kennis opdoen in de praktijk. Hierbij raak je vertrouwd met allerlei werkzaamheden binnen jouw vakgebied en proef je de sfeer op de werkvloer van je BPV-bedrijf. Tijdens sommige stageperioden doe je een deelexamen. De stageperioden bestaan uit perioden van 8 tot 10 weken en deze perioden breng je bij verschillende bedrijven door. Studenten die een BBL-opleiding volgen werken 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf om praktijkervaring op te doen.

Begeleiding
Bij het zoeken van een BPV-plaats word je vanuit school begeleid. De plaatsingscoördinator helpt je bij het zoeken in het ruime aanbod van BPV-plaatsen, maar je kunt ook zelf een erkend leerbedrijf aandragen. Tijdens je BPV-perioden heb je een begeleider vanuit school die contact houdt met jou en je praktijkopleider. Wil je meer lezen over de stage, lees dan het online BPV magazine. 

Je kunt ook in het buitenlandstage lopen. Lees hieronder meer informatie.

Informatie over buitenlandstage

Steeds meer studenten lopen een periode stage in het buitenland. Door een stage in het buitenland wordt de zelfstandigheid en de vakkennis vergroot. Daarbij worden er allerlei nieuwe vaardigheden aangeleerd. In welk land of welke stad zou jij stage willen lopen als je bij ons op school zou zitten?

Periode
Uitgangspunt is dat je 18 jaar of ouder bent. In de praktijk komt het er op neer dat de buitenlandstage meestal in het 3e of 4e leerjaar plaatsvindt.

Locatie
In principe mag je overal in de wereld een stage doen, maar de stage moet wel door het HMC zijn goedgekeurd en het stagebedrijf moet erkend zijn. In principe zorg je zelf voor alles; dus voor het bedrijf, het verblijf en de reis. Dat kost al met al nog al wat, maar je kunt subsidie krijgen.

Subsidie
Je kunt voor een stage binnen Europa een beroep doen op een financiële ondersteuning. Dit betreft de 28 landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie. Daarnaast doen ook IJsland, Macedonië, Kroatië, Servië, Turkije, Liechtenstein, en Noorwegen mee. Wanneer studenten binnen Europa stage gaan lopen, kunnen zij gebruiken maken van Erasmus+. Dit is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze subsidie krijgen studenten financiële ondersteuning.

De subsidie bestaat uit een reiskostenvergoeding voor de heen- en terugreis en het woon-werk verkeer, een vergoeding voor de accommodatie en een vergoeding voor eventuele extra verzekeringen. Vooraf maak je een begroting. Hiervoor is een formulier beschikbaar. Voor elk land is een maximale vergoeding vastgesteld. Voor vertrek wordt een voorschot van dat bedrag uitbetaald. Na afloop van de stage volgt de verantwoording en daarna krijg je het restant. Er is altijd een eigen bijdrage van 100 euro en als je van een bemiddelingsbureau gebruik maakt: 250 euro.

Voor een stage buiten Europa stelt het HMC jaarlijks voor 20 studenten een subsidie van 500 euro beschikbaar. Hiervoor geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Samen stage lopen
Je kunt met z’n tweeën stage lopen in het buitenland, maar je mag niet bij hetzelfde bedrijf. Het HMC organiseert ook stages in het buitenland met behulp van een partnerschool of bemiddelingsbureau. Soms komt het voor dat een groepje HMC’ers tegelijkertijd in een bepaalde stad stage loopt.

Nieuwsgierig?
Lees hier verhalen van studenten die op stage zijn geweest in het buitenland

Naast de mogelijkheid bieden om studenten stage te laten lopen in het buitenland, doet het HMC ook mee aan diverse internationale projecten. Lees hier meer over deze projecten.