Onderwijs- en ExamenRegeling (OER)

Elke opleiding heeft een Onderwijs- en ExamenRegeling (vanaf nu afgekort tot OER). De overheid stelt zo’n document verplicht. En daar staan wij als HMC volledig achter. Want jij hebt er als student recht op om goed te weten wat je van onze school en van onze opleidingen mag verwachten. Omgekeerd moet ook duidelijk zijn wat wij van jou verwachten: tijdens de opleiding, en om je opleiding te kunnen afronden met een diploma.

Elke opleiding heeft een algemeen deel, een examenreglement en een opleidingsspecifiek deel: de OER per opleiding. In het algemene deel en het examenreglement vind je informatie over onderwijs en examinering voor alle opleidingen. In de OER per opleiding vind je waar jouw opleiding precies uit bestaat en wanneer je examens hebt.

Bekijk hier het algemene deel van de OER en hier het examenreglement.