Toelatingsrecht

Al onze opleidingen starten bij aanvang van het schooljaar in augustus/september. Je kunt je vanaf 1 november 2019 inschrijven voor het schooljaar 2020/2021. Schrijf je in vóór 1 mei 2020*. Je hebt recht om toegelaten te worden mits:

  • je voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • je de verplichte intakeactiviteiten volgt;
  • er voldoende plaats is binnen de opleiding waarvoor jij kiest;
  • er voldoende aanmeldingen zijn om met de opleiding te kunnen starten.

Wanneer je ervoor kiest om je in te schrijven na 1 mei 2020*, dan verlies je hiermee je toelatingsrecht.

Voor een aantal opleidingen van het HMC is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Hierbij houden we rekening met het volgende:

  • Studenten die doorstromen binnen het HMC krijgen voorrang op nieuwe studenten
  • Bij meer aanmeldingen dan plaatsen hanteert het HMC de volgorde van aanmelding.

Bekijk hier het maximaal aantal plaatsen per opleiding.

* Deze datum was 1 april 2020. I.v.m. corona heeft het OCW besloten deze datum uit te stellen naar 1 mei 2020.