Volgende stap

Je kunt je vanaf 1 oktober 2021 aanmelden voor het schooljaar 2022/2023. Meld je aan vóór 1 mei 2022.

Het ministerie van OCW heeft besloten om vanwege de coronacrisis de uiterste aanmeldingsdatum van 1 april voor het studiejaar 2022-2023 in het mbo met een maand uit te stellen. Aankomend studenten kunnen zich nu tot uiterlijk 1 mei aanmelden. Een latere datum geeft jou meer tijd om je te oriënteren en tot een goede studiekeuze te komen nu dat voornamelijk digitaal moet.

Je hebt recht om toegelaten te worden mits:

  • je voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • je de verplichte intakeactiviteiten volgt;
  • er voldoende plaats is binnen de opleiding waarvoor jij kiest;
  • er voldoende aanmeldingen zijn om met de opleiding te kunnen starten.

Wanneer je ervoor kiest om je aan te melden na 1 mei 2022, dan verlies je hiermee je toelatingsrecht.

Voor een aantal opleidingen van het HMC is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Hierbij houden we rekening met het volgende:

  • Studenten die doorstromen binnen het HMC krijgen voorrang op nieuwe studenten
  • Bij meer aanmeldingen dan plaatsen hanteert het HMC de volgorde van aanmelding.

Bekijk hier het maximaal aantal plaatsingen per opleiding.