Volgende stap

Je kunt je vanaf 1 oktober 2023 aanmelden voor het schooljaar 2024/2025. Meld je aan vóór 1 april 2024.

Je hebt recht om toegelaten te worden mits:

  • je voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • je de verplichte intakeactiviteiten volgt;
  • er voldoende plaats is binnen de opleiding waarvoor jij kiest;
  • er voldoende aanmeldingen zijn om met de opleiding te kunnen starten.

Wanneer je ervoor kiest om je aan te melden na 1 april 2024, dan verlies je hiermee je toelatingsrecht.

Voor een aantal opleidingen van het HMC is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Hierbij houden we rekening met het volgende:

  • Studenten die doorstromen binnen het HMC krijgen voorrang op nieuwe studenten
  • Bij meer aanmeldingen dan plaatsen hanteert het HMC de volgorde van aanmelding.

Bekijk hier het maximaal aantal plaatsingen per opleiding.