Volgende stap

Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding, start je intakeproces. Deze moet je helemaal doorlopen om toegelaten te worden tot je opleiding. Het intakeproces bestaat uit onder andere:

  • AMN Talentscan;
  • eventueel een intakegesprek;
  • aanvullende intakeactiviteiten.

Aan het eind van het intakeproces geeft het HMC een advies over het volgen van deze opleiding. Vaak is dit een positief advies, maar soms adviseert het HMC studenten om toch voor een andere opleiding of een ander niveau te gaan. Uiteraard voeren we hierover met jou een gesprek.

Om jou goed te kunnen begeleiden tijdens de intake en tijdens je opleiding, is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft welke begeleiding of aangepaste examinering jij nodig hebt. Wanneer je informatie over benodigde extra begeleiding niet vermeldt bij de intake, zal het HMC je deze begeleiding ook niet kunnen bieden.

Na de intakeactiviteiten is je aanmelding pas definitief als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:
  • De onderwijsovereenkomst, waarin de rechten en plichten van studenten en van het HMC staan, is ondertekend en ingeleverd;
  • Er voldoende plaatsen zijn in de opleiding;
  • Er voldoende aanmeldingen zijn om met de opleiding te kunnen starten;
  • Je voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • Je aan de (eventuele) financiële verplichtingen hebt voldaan.