Meest gestelde vragen voor bedrijven

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen voor bedrijven.

Onder welke voorwaarde mag ik een student opleiden binnen mijn bedrijf?
Als u als bedrijf een erkenning heeft voor de opleiding die de student volgt, mag een student stage (BPV) lopen binnen uw bedrijf. Het gaat erom dat uw bedrijf is erkend voor het juiste crebonummer (opleidingscode). Heeft u nog geen erkenning of wilt u een uitbreiding aanvragen? Dit kunt u zelf doen via: https://s-bb.nl/.
Ik heb een stageplaats beschikbaar. Wat kan ik doen om studenten te werven?
U kunt dit melden aan een van de BPV-coördinatoren: e.dejongste@hmcollege.nl (locatie Amsterdam) of b.egeter@hmcollege.nl (locatie Rotterdam). Zij geven de beschikbare BPV-plaatsen door aan de juiste collega’s die contact onderhouden met studenten die op zoek zijn naar stagebedrijven. U kunt ook via sociale media een vacature delen en hierin @hmcmbovakschool taggen. Wij delen dit bericht dan ook via onze sociale mediakanalen, waar studenten dit terug kunnen lezen.
Is de student verzekerd als hij/zij stage loopt binnen mijn bedrijf?
Alles over verzekering kunt u lezen in ons online BPV-magazine: https://bpv.hmcollege.nl/bedrijven/verzekeringen.
Wat kan ik verwachten van een eerstejaarsstudent meubel BOL4 in zijn/haar eerste stage?
Voordat een eerstejaarsstudent op stage gaat heeft hij/zij op school de volgende vaardigheden geleerd.

Machinevaardigheid
In groepjes van 6 studenten kennisgemaakt met:

 • Veilig werken in de machinale
 • Schulpzaag en afkortzaag massief hout
 • Vlak- en vandiktebank
 • Formaatzaag (afkorten massief, plaat schoon en op breedte en lengte zagen, verstekken aan plaat zagen)
 • Langgatboor
 • Stationaire freesmachine (pennen, groeven en een sponning slaan)

Vaardigheid elektrisch handgereedschap
In groepjes van 6 studenten kennisgemaakt met:

 • Veilig werken met elektrisch handgereedschap
 • Lamellofreesmachine
 • Dominofreesmachine

In deze instructiefilm van de formaatzaag krijgt u een goed beeld vanuit welke standaard wij werken.

Hoe beoordeel ik een student?
Het HMC heeft samen met de MBO Raad en een aantal andere scholen een online leeromgeving voor de praktijkopleider ontwikkeld. Deze leeromgeving neemt u mee in de wereld van de praktijkopleider. Thema’s als begeleiding en beoordelen komen uitgebreid aan bod. Een kijkje nemen is echt de moeite waard. U kunt hier meer over lezen in ons online BPV-magazine: https://bpv.hmcollege.nl/bedrijven/begeleiden.

Ook via https://s-bb.nl/bedrijven/praktijkopleider-lep/begeleid-student/ kunt u verschillende (online) workshops volgen over de begeleiding van studenten.

Heeft de student vakantiedagen tijdens zijn/haar stage?
Tijdens de BPV hebben studenten van het HMC in principe recht op de schoolvakanties. Het is mogelijk om in overleg met de student afwijkende dagen af te spreken. Bijvoorbeeld als uw bedrijf in de vakantieperiode bijzondere openingstijden heeft en u de hulp van de student goed kunt gebruiken.

Uitgangspunten voor het opnemen van vakantiedagen zijn de volgende:

 • De student heeft recht op het aantal vakantiedagen dat gelijk is aan de schoolvakanties in de BPV-periode.
 • CAO bepaalde dagen en wettelijk erkende feestdagen in de BPV periode gaan hier vanaf.
 • De schoolvakanties gelden als richtlijn voor op te nemen vrije dagen. Hier vindt u een actueel overzicht van de schoolvakanties.
 • In overleg met het bedrijf kan de student de dagen op een ander tijdstip opnemen en in de reguliere vakanties werken.
 • De student mag geen vrije dag opnemen als er een terugkomdag op school staat gepland.
Wat is het verschil tussen kerntaken, werkprocessen en leerdoelen?
 • Kerntaken = verzamelnaam van datgene wat de student uiteindelijk moet kunnen na het volgen van de opleiding. Dit is de essentie van wat het uiteindelijke beroep inhoudt. Kerntaken staan in het kwalificatiedossier van de opleiding.
 • Werkprocessen = de verschillende handelingen om een kerntaak uit te voeren. Werkprocessen staan ook in het kwalificatiedossier van de opleiding. Halverwege en aan het eind van de BPV beoordeelt u de student aan de hand van de werkprocessen.
 • Leerdoelen = de werkprocessen waarop de student zijn/haar focus legt tijdens de BPV. De student kiest aan het begin van elke bpv-periode een aantal leerdoelen.
Wat zijn mijn taken als praktijkopleider?
Tijdens de stage van een student heeft u een aantal taken als praktijkopleider. De belangrijkste zijn het begeleiden van de student, het goedkeuren van gewerkte uren en het beoordelen van de student. Een compleet overzicht van uw taken vind u in ons online BPV-magazine:  https://bpv.hmcollege.nl/bedrijven/aan-de-slag.
Waar kan ik de BPV-opdrachten vinden?
In ons online BPV-magazine vind je alle BPV-opdrachten per opleiding: https://bpv.hmcollege.nl/bedrijven/bpv-opdrachten.

Ook in de B3net-begeleidingsapp (https://app-hmc.b3net.nl/) kunt u de BPV-opdrachten vinden. In de B3net-begeleidingsapp vindt u de opdrachten op de pagina Documenten onder de tab Schooldocumenten.

Waar kan ik de gebruikersnaam van de B3net-begeleidingsapp vinden?
Dit is uw e-mailadres. Alleen als u binnen uw bedrijf met meerdere begeleiders hetzelfde e-mailadres deelt, wordt er voor u een aparte gebruikersnaam aangemaakt. U kunt hierover contact opnemen met een van de BPV-coördinatoren: b.egeter@hmcollege.nl (Rotterdam) e.dejongste@hmcollege.nl (Amsterdam).
Ik heb geen link voor een beoordeling ontvangen. Waar kan ik deze vinden?
Links voor beoordeling worden gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Controleer ook uw spambox. U kunt uw beoordeling ook invullen via de B3net-begeleidingsapp (https://app-hmc.b3net.nl/) op de pagina Planning of op de pagina Profiel onder de tab Beoordelingen.