150 jaar vakmanschap bij Hout- en Meubileringscollege

27 maart 2019

Het Hout- en Meubileringscollege bestaat dit jaar 150 jaar; HMC Amsterdam 90 jaar en HMC Rotterdam 60 jaar. Hoe is het ooit allemaal begonnen?

Ontstaan van HMC Amsterdam – De nieuwe vakschool te Amsterdam
Ook al was er crisis eind jaren 20, de behoefte aan vakbekwame meubelmakers was groot. In 1922 werd er een commissie gevormd uit werkgevers- en werknemersorganisaties die tot de conclusie kwam, dat er in het meubileringsbedrijf dringend een betere vakopleiding nodig was, en wel zodanig georganiseerd dat de vakschoolopleiding in de algemene leerlingopleiding werd ingevoegd. Vanuit deze behoefte werd in 1929 de Vereniging ter bevordering van de Vakopleiding in het Meubel-, Behangers- en Stoffeerdersbedrijf opgericht en ontstond De nieuwe vakschool te Amsterdam.

Ontstaan van HMC Rotterdam – Vakschool voor de Meubilerings- en Houtbedrijven
Na de oorlog ontstonden op meerdere plaatsen in het land avondcursussen en op basis van het  Vestigingsbesluit konden in 1943 voor het eerst vakexamens worden afgenomen. Maar in de ondernemerskringen was men niet tevreden dat het Vestigingsbesluit slechts minimumeisen stelde en men wilde een hoger niveau bereiken. Deze gedachten namen sterkere vormen aan toen in 1953 de Commissie voor Vakopleiding en Examenregeling werd omgezet in de Stichting Vakopleiding Meubileringsbedrijven (S.V.M.). Deze Stichting sprak al snel de wens uit om een dagopleiding op middelbaar niveau te starten, waarin naast aandacht voor praktijk en theorie ook sterk de nadruk zou worden gelegd op de vakken bedrijfskunde, economie en creativiteit. Toen het bestuur van de Stichting Hout (leerlingstelsel voor hout- en meubelbranche) de plannen van de S.V.M. vernam wilden ze graag samenwerken om deze plannen te realiseren en dan met name aan de nieuwe opleidingen machinale timmerfabricage en houthandel. Uiteindelijk kreeg de stichting van het Ministerie subsidie. Als de school na die jaren levensvatbaar zou blijken, zou de subsidiëring worden voortgezet en tot op de dag van vandaag is dat het geval.

In 1990 fuseerden beiden scholen onder de naam het Hout- en Meubileringscollege.

Lees hier meer over de missie en visie van het HMC.

27 maart 2019 | Algemeen