Docenten lopen deze week stage!

19 oktober 2022

 

Stage. Voor personeel? Dat is toch iets voor studenten? Vaak is het alleen voor studenten. Daar denken we bij het HMC toch echt anders over! Deze week zijn docenten en ondersteunend personeel van de locatie Rotterdam op docentenstage. Ze zijn op stage om bij te blijven in de nieuwste brancheontwikkelingen. Om een kijkje in de keuken te nemen bij een andere (onderwijs)instelling. Of om gewoon eens in een andere, inspirerende omgeving nieuwe inzichten op te doen. En dat geeft energie!

Waarom docentenstages?
In de missie en visie van het HMC geven we aan dat we studenten voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt. Het is dus van belang dat het middelbaar beroepsonderwijs goed aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. En dat docenten een goed en actueel beeld hebben van wat zich op de werkvloer en binnen andere vergelijkbare opleidingen afspeelt. Een van de instrumenten om dit doel te bereiken, is een stage voor docenten.

Vorig schooljaar is er een pilot geweest op onze locatie in Amsterdam met een kleine groep van docenten die op docentenstage ging. De ervaringen waren zeer positief. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe stagebedrijven voor studenten aan overgehouden en kunnen docenten zich nu nog beter inleven in hun studenten. Deze ervaringen zijn meegenomen en daarna is besloten om docentenstages structureel in te zetten bij het HMC. Het ene schooljaar gaan de medewerkers van Rotterdam één week op docentenstage en het andere schooljaar de medewerkers van Amsterdam. Deze week was het dus de beurt aan de collega’s in Rotterdam.

Waar lopen medewerkers stage?
Alle medewerkers moesten zelf een stageplek vinden. De plekken zijn zeer uiteenlopend. Zo zijn er medewerkers die stage lopen bij huidige stagebedrijven. Medewerkers die een kijkje nemen bij andere (mbo) vakscholen zowel in Nederland als in het buitenland. Maar ook die bij bedrijven langsgaan buiten onze branches. Hieronder twee voorbeelden!

We kijken uit naar alle bevindingen en leermomenten van onze medewerkers! En de studenten? Die hebben thuisopdrachten meegekregen om aan hun opleiding te werken.

 

19 oktober 2022 | Docentenstages