Duurzaamheid, een thema dat nooit stilstaat.

04 januari 2021
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het HMC. Het gehele jaar zijn we bezig ons blijvend te ontwikkelen op verschillende vlakken. Duurzaamheid is tenslotte een thema dat nooit stilstaat. In dit artikel geven we je een update van de laatste ontwikkelingen.

 

Circulaire schoolplein
Het nieuwe, duurzame schoolplein van het HMC in Amsterdam krijgt steeds meer vorm. De betonnen tribune is zo goed als klaar en de containers zijn geplaatst. Het schoolplein kan nu verder ingedeeld worden. De plannen hiervoor zijn gereed, dus de bouw gaat verder. Als alles meezit, kun je dan van het voorjaar genieten van het vernieuwde schoolplein.

 

Indeling containers
Er staan twee containers op het nieuwe schoolplein van het HMC in Amsterdam. Eén container is voor de circustek. Hier kun je via een online koop- en betaalsysteem zelf (rest)materialen kopen. De andere container is voor de opleidingen. Hier is materiaal in opgeslagen wat onderdeel is van diverse lesprogramma’s. Dit materiaal is ontvangen vanuit verschillende (stage)bedrijven die dit restmateriaal aan het HMC ter beschikking stellen.

 

Nieuwe zitplaatsen
De betonnen tribune is een heerljke zitplaats voor iedereen bij het HMC. Voor wie wat meer privacy wilt, worden er ook losse zitplaatsen gemaakt. Momenteel leggen de bouwers de laatste hand aan het gieten van het beton in de mallen. Hiervoor worden dezelfde mallen gebruikt als voor de betonnen tribune. Een mooie vorm van hergebruik!

 

 

Het nieuwe vak duurzaamheid

Vorige week is het nieuwe vak ‘Duurzaamheid’ bij het HMC van start gegaan. Een mooie toevoeging om meer studenten te betrekken bij dit centrale onderwerp binnen het HMC. Alle eerstejaars studenten van de opleiding meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer niveau 4 krijgen les in dit vak. Tijdens de lessen komen allerlei onderwerpen aan bod die actueel zijn én aansluiten bij het vakgebied. Het vak wordt afgesloten met een product-analyse van een zelfgemaakt meubel. Daarmee wordt een ‘product paspoort’ gevormd. Het is de bedoeling dat dit ‘product paspoort’ terug blijft komen gedurende de opleiding. Op deze manier willen we meer bewustwording creëren over wat er geproduceerd wordt en wat voor impact dit heeft op het milieu. De eerste reacties zijn heel positief. Goed om te ervaren dat dit onderwerp ook aansluit op de behoefte!

04 januari 2021 | Duurzaamheid