Heel Amsterdam mediawijs!

01 november 2018

Het HMC Amsterdam sloeg samen met Mediacollege Amsterdam, ROC van Amsterdam, MBO College West en de gemeente Amsterdam de handen ineen voor het Practoraat Mediawijsheid. Hiermee willen de mbo instellingen en de gemeente alle mbo docenten en studenten van Amsterdam mediawijs maken!

Het practoraat
De kern van een practoraat is het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het mbo onderwijs door praktijkgericht onderzoek. Het Practoraat Mediawijsheid is gericht op het ontwikkelen van onderwijs waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen. Maar ook nodig zijn om kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Om dit te bereiken is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en praktisch onderzoek essentieel. Dit alles komt samen in het Practoraat Mediawijsheid.

Aan de slag
Wekelijks komen de scholen en de gemeente samen als schooloverstijgende leergemeenschap. Samen inventariseren zij wat er al aan activiteiten plaatsvindt binnen de scholen rondom mediawijsheid, wat mediawijsheid binnen de context van de eigen opleidingen inhoudt en hoe het een plek kan krijgen in het curriculum. De docenten toetsen nieuwe ideeën bij collega’s en doen informeel onderzoek door behoeften en ideeën te inventariseren.

Ook dit schooljaar wordt er weer hard gewerkt aan heel Amsterdam mediawijs!

“Deze samenwerking heeft voor ons mooi in kaart gebracht waar wij ons nog konden verbeteren als het gaat om mediawijsheid. We hebben door de samenwerking met andere scholen een scherpere visie ontwikkeld als het gaat om vakmanschap en de implementatie van de veranderende media. Het vak mediawijsheid is ook breder geïmplementeerd door de opleiding(en) heen. Daarnaast is er veel lesstof uitgewisseld waar we direct mee aan de slag zijn gegaan.”

Heleen van Baarsen | Locatiedirecteur, HMC Amsterdam

Meer weten?
Lees het jaarverslag van Practoraat Mediawijs of bezoek de website.

01 november 2018 | Niet gecategoriseerd