HMC laat ambities zien in nieuw kwaliteitsplan: ambitieus vakonderwijs voor ondernemende studenten

23 mei 2024

In het kwaliteitsplan zijn de ambities vormgegeven die we in samenspraak met onze medewerkers, studenten en branches, iedere vier jaar opnieuw vaststellen in een kwaliteitsplan.

De kaders
Het plan schetst de koers voor de komende jaren (2024-2027): het vertaalt de kijkrichting naar concrete voornemens. De missie en visie van het HMC vormen de basis van het kwaliteitsplan. Daarbij hebben we goed gekeken naar de formele regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027 van het ministerie van OCW. We hebben ook gekeken naar de maatregelen uit het kwaliteitsplan 2019-2022 die nog niet (helemaal) gerealiseerd zijn en die we willen doorzetten. En we hebben beoordeeld welke activiteiten uit de coronaperiode – belangrijk voor het welzijn van studenten – we ook willen continueren. Tot slot: we hebben in 2023 studenten en personeel van het HMC actief gevraagd om accenten en ideeën aan te reiken. Dit alles hebben we verwerkt in drie overzichtelijke programmalijnen en een ondersteuningslijn.

De vier lijnen
We hebben drie programmalijnen:

  1. Beroep als basis van het onderwijs
  2. Talentontwikkeling en (individuele) keuzeruimte als motor van studiesucces
  3. Medewerkers maken het verschil

En een ondersteuningslijn:

  1. Voor innovatie en duurzaamheid

Meer weten?
Lees hier een samenvatting van het kwaliteitsplan. Bekijk hier het volledige kwaliteitsplan.

23 mei 2024 | Algemeen