HMC laat nieuwe website zien

01 oktober 2018

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan deze nieuwe website. Binnen de oude website bestonden er geen mogelijkheden om door te ontwikkelen en ook de leesbaarheid op telefoons en andere devices liet te wensen over. Om die reden is de oude website in een nieuw jasje gestoken.

Nieuwe omgeving, herkenbare beelden
Het overzetten van gegevens heeft erin geresulteerd dat de bekende beelden en opleidingsrichtingen weer zichtbaar zijn op deze site. Natuurlijk is ook de inhoudelijke informatie met betrekking tot de opleidingen onveranderd. Wel is op deze nieuwe website de informatie per doelgroep makkelijker vindbaar en zowel op telefoon als andere devices goed leesbaar.

Studenten laten het zien
Het HMC leidt studenten op tot creatieve vakmensen voor wie nu en in de toekomst plek is op de arbeidsmarkt. Hoe studenten dit ervaren laten zij zien op deze website. Zij vertellen wat zij hebben geleerd en wat zij hebben gemaakt tijdens hun tijd bij het HMC. Allemaal eerlijke verhalen waarbij het enthousiasme en de passie van de studenten overkomt op de lezer. Wat er verder allemaal nieuw is of juist herkenbaar? Dat kun je zelf ontdekken.

01 oktober 2018 | Niet gecategoriseerd