HMC werkt mee aan online tool-kit

27 mei 2018

Het HMC draait mee in het project DesignSTEM. Een internationaal project waarin tien scholen uit Europa een online tool-kit maken waarin Design en STEM (Science, Technology, Engineering and Math) aan elkaar worden verbonden. 

Productie Tool-kit
Er zijn inmiddels al vier werksessies geweest op verschillende locaties, waarbij iedere bijeenkomst een eigen thema had. In de week van 28 mei vindt de vijfde werksessie plaats op het HMC. Die week staat in het teken van het produceren van de Tool-kit. Samen met docenten van scholen uit Estland, Duitsland, Engeland, Portugal, Italië, Slovenië, Griekenland en Finland wordt er onder andere ook een besluit genomen over gemeenschappelijk beeldtaal en het systeemontwerp. De onderdelen die klaar zijn zullen eind van de week getest worden door docenten en leerlingen van het HMC. Na de week in Nederland zullen er nog drie bijeenkomsten in Trento, Braganca en Frankfurt volgen waarbij er verder wordt gewerkt aan het produceren van de Tool-kit.

Medewerking HMC
Het HMC werkt mee aan het project Design STEM omdat er (digitaal beschikbare) projecten worden ontwikkeld die leerlingen in staat stellen hun skills te ontwikkelen op het gebied van onderzoek, gebruik digitale media, experimenteren, vastleggen resultaten en het creëren van tastbare oplossingen voor geconstrueerde probleemstellingen. Op basis van dit traject moet een leerling beter in staat zijn om nu en naar de toekomst probleemoplossend te werken, een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en circulair gebruik van grondstoffen.

Tool-kit in gebruik
Volgend jaar juni zal op iedere deelnemende school een multiplier evenement plaatsvinden waarbij de Tool-kit wordt gepresenteerd. Vanaf juni/juli 2019 is de Tool-kit klaar voor alle studenten en docenten die er gebruik van willen maken.

27 mei 2018 | Internationalisering