Jongeren van het MBO worden betrokken bij de verkiezingen

09 februari 2022

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de komende verkiezingen heeft de gemeenteraad van Rotterdam MBO’s als focuspunt benoemd. De raad wil jongeren van het MBO betrekken bij de verkiezingen en op die manier het MBO en praktijkonderwijs onder de aandacht te brengen. Zij wil dit doen door specifieke activiteiten voor het MBO te organiseren met als doel de kracht van het MBO en praktijkonderwijs te agenderen en via die weg in te zetten op meer betrokkenheid onder deze groep bij de gemeentelijke politiek.

De vraag wat spreekt je aan:  “presentatie of inhoud”?  Wat vooral interessant is om studenten bewust te maken op welke manier zij zich laten beïnvloeden of wat voor hen mee speelt bij het maken van een keuze.

Na 3 lessen in de klas met de docent, kiezen de studenten samen 3 afgevaardigden om te gaan debatteren op het grote MBO debat. Hierbij zijn dus ook studenten van de andere 4 MBO’s aanwezig die ook 3 studenten afvaardigen per klas. In totaal doen er van elke mbo dus 6 studenten mee.

Training van Victor Vlam
De 3 afgevaardigden krijgen op 24 februari en 7 maart een training van Victor Vlam. En in de week van 7 -11 maart vind ook het grote MBO Debat plaats. Victor Vlam is spreker, dagvoorzitter en Amerikakenner. Hij is regelmatig te zien op tv als duider van de Amerikaanse politiek. Daarnaast spreekt hij regelmatig als keynote-spreker op congressen en evenementen. Victor heeft campagne gevoerd voor Barack Obama en schreef twee boeken over de Amerikaanse politiek. Onze studenten kunnen een hoop leren en via deze weg proberen we de verkiezingen meer te laten leven.

09 februari 2022 | Algemeen