Plan Boom: voor ieder afgestudeerde student een boom

22 november 2022

Op Landgoed Roggebotstaete zijn op 18 november weer 650 bomen geplant door studenten van het Hout- en Meubileringscollege uit Amsterdam en Aventus Apeldoorn.

De plantactie maakt deel uit van de landelijke campagne Plan Boom.  Natuur en Milieufederatie Flevoland maakt zich sterk om via Plan Boom 500.000 extra bomen te planten in Flevoland. Vera Dam, Natuur en Milieufederatie: “Het planten van bomen is goed voor de natuur en een prima manier om CO2 uitstoot te compenseren.”

Waarom planten studenten bomen

Via st. Groeiend G’hout compenseert het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam het houtverbruik van elke afgestudeerde student. Tijdens de opleiding werken de studenten met hout als materiaal. Om dit te compenseren beoogt St. Groeiend G’hout om de komende jaren elke afgestudeerde student een boom te laten planten op landgoed Roggebotstaete en zo gezamenlijk een ‘Studentenbos’ te creëren. Vorig jaar werden er al 450 bomen geplant. Op 18 november zijn er 650 bomen extra geplant. Ook studenten van Aventus Apeldoorn namen deel aan de actie. “Op deze manier breidt het aantal scholen dat hieraan deelneemt uit.”

Plan Boom: 500.000 bomen in Flevoland

Plan Boom is een campagne met als doel de aanplant van 500.000 extra Flevolandse bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied.
Het landelijke doel is om in heel het land 10 miljoen bomen te planten voor een mooier, groener en gezonder Nederland.

Ook meedoen?

De Natuur en Milieufederatie Flevoland zoekt actief naar partners voor Plan Boom die mee willen helpen de doelstelling van 500.000 bomen in Flevoland te planten. Op de website is het Plan Boom is het beginnerspakket te bestellen waarmee je aan de slag kan met bomenaanplant. Wil je als partner meedoen voor een grotere plantactie? Neem dan contact op met Natuur- en Milieufederatie Flevoland (contactpersoon; Ryan McDonnell). www.nmfflevoland.nl

22 november 2022 | Duurzaamheid