Unieke samenwerking gelanceerd: ‘Maakschap Amsterdam’

13 juni 2023

Maakschap Amsterdam dwingt de politiek om ruimte te maken voor makers in de stad.

Het is vijf voor twaalf voor Amsterdamse makers en daarom richt Waag Futurelab samen met toonaangevende partners een verbond op: Maakschap Amsterdam. Maakschap Amsterdam presenteert een manifest en zet zich in voor de zichtbaarheid, erkenning en bestaanszekerheid van circulair makerschap. Daarnaast opent het Hout- en Meubileringscollege een satellietlocatie op de NDSM-werf waar Maakschap Amsterdam bijeenkomt. Dinsdag 13 juni 20:00 schuiven diverse Amsterdamse gemeenteraadsleden aan in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger om tot concrete oplossingen te komen voor de uitstroom aan makers in Amsterdam. Marleen Stikker (oprichter en directeur Waag Futurelab) en Stephan Welie (locatiedirecteur Hout- en Meubileringscollege Amsterdam) lanceren op deze avond Maakschap Amsterdam en vragen politici zich uit te spreken over de ruimteverdeling in de stad.

Behoud makers voor een circulaire, leefbare en vitale stad
Makers maken de stad Amsterdam. Helaas is Amsterdam haar makers en makerscollectieven aan het verliezen. Hun toekomst in de stad staat zwaar onder druk, mede door de sterke focus op woningbouw, fors stijgende vastgoedprijzen en het ontbreken van een adequaat werkplaatsenbeleid. Het gat tussen wat een maker kan betalen voor een werkruimte en de hoogte van de vierkantemeterprijs is simpelweg te groot. ‘Er is een stuitend gebrek aan praktische kennis in de samenleving om te maken, te repareren en een groot tekort aan vakmensen. Geen energietransitie zonder goed geschoolde vakmensen.’ (quote Marleen Stikker)

Maakschap Amsterdam presenteert een manifest met drie speerpunten:
➡️ Er moeten betaalbare werkplekken komen in de stad
➡️ Makers moeten betrokken worden in stedenbouwkundige plannen
➡️ Bevorder en behoud praktische opleidingen in de stad en stimuleer circulair makerschap

Maakschap Amsterdam is een verbond tussen Waag Futurelab, het Hout- en Meubileringscollege, Pakhuis de Zwijger, VEBAN, Made Up North, De Openbare Werkplaats en Stichting Het Hamerkwartier. Het Maakschap vertegenwoordigt een oproep aan Gemeente Amsterdam om actief beleid te voeren op het behoud van makers in de stad en is een vervolg op het eerdere opiniestuk ‘Makers en ambachtslieden maken Amsterdam – gun ze dan ook een plek om te werken’. Daarnaast kunnen makers het manifest ondertekenen en zich bij het maakschap aansluiten. Maakschap Amsterdam is bedoeld om makers met elkaar te verbinden, onderling kennis te delen en gezamenlijk te lobbyen voor een beter makersbeleid.

13 juni 2023 | Algemeen, Alumni, Projecten, Samenwerken