Update corona

02 april 2020

Dinsdag 31 maart is de persconferentie geweest van premier Rutte en minister De Jonge. Hierin maakten zij bekend dat alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Dit betekent dat de school tot en met de meivakantie gesloten is voor fysiek onderwijs. Fysieke examens voor diplomakandidaten mogen wel door gaan en zullen plaatsvinden in de periode tussen 6 t/m 24 april. Om de veiligheid van iedereen goed te kunnen waarborgen en conform de richtlijnen van het RIVM te handelen, zijn er draaiboeken en gedragsprotocollen opgesteld. Diplomakandidaten worden hierover geïnformeerd

Stages
Het HMC had eerder besloten om de BOL-stages per direct voor periode 3 stop te zetten. Aangezien er nu duidelijke richtlijnen van het RIVM zijn (deze ontbraken twee weken geleden), op grond waarvan kan worden beoordeeld of veilig werken op de stageplek mogelijk is, vinden we het nu verantwoord de BOL-stages weer op te pakken. Studenten en stagebedrijven zijn hierover geïnformeerd.

Onderwijs op afstand
Alle studenten volgen nu onderwijs op afstand. De basis voor het onderwijs op afstand is Magister en daarnaast wordt gebruik gemaakt van Teams van Office 365. Hieronder zijn een aantal beelden te zien van studenten die thuis onderwijs volgen:


Vragen?
Wanneer er vragen zijn, dan kan er gemaild worden naar corona@hmcollege.nl.

02 april 2020 | Corona