Update corona

15 december 2020

Dinsdag 14 december 2020 heeft minister-president Rutte een toespraak gehouden waarin aangekondigd werd dat er een lockdown komt om contacten tot een minimum te beperken. Op de website van de Rijksoverheid zijn hier alle maatregelen te lezen die gelden voor het mbo. Hieronder wordt ingegaan wat de maatregelen voor het HMC betekenen.

De lessen
Voor de lessen geldt het volgende vanaf 16 december 2020 t/m 17 januari 2021:

  • Alle beroepsgerichte praktijklessen mogen we blijven geven op school.
  • Alle andere (theorie)lessen worden online gegeven.

Examens
Alle examens gaan door voor alle studenten van alle leerjaren volgens het nu opgestelde rooster.

Stages
Of een stage door kan gaan of niet is afhankelijk van de regels die gelden voor de sector/branche waar de stage wordt gelopen. Als die activiteiten door gaan, kan de stage ook doorgaan. Studenten die nu stage lopen overleggen met hun stagebedrijf wat mogelijk is om de stage te blijven voortzetten.

Reizen
Het reizen van en naar de school en stages wordt gezien als noodzakelijk reizen. Dit betekent dat studenten voor examens, praktijklessen en stages kunnen reizen.

Kwetsbare studenten
Kwetsbare studenten mogen we, net als in maart, weer op school ontvangen voor begeleiding. Zij zullen in het studiecentrum opgevangen en begeleid worden.

Studiecentrum en HMC-Lab
Het studiecentrum en HMC-Lab zijn alleen open voor ondersteuning bij de praktijklessen. Beide ruimtes zijn niet open voor studenten die in de vrije ruimte aan de slag willen.

1,5 meter afstand en mondkapjes
Uiteraard houden we op school ons aan de 1,5 meter afstand en dragen we mondkapjes in de gangen en in de kantine. Dit blijft gelden, evenals de andere richtlijnen van het RIVM.

15 december 2020 | Corona