Update Coronavirus

15 maart 2020

De afgelopen week heeft iedereen zich hard ingezet om het onderwijs ondanks alle onzekerheden toch mogelijk te maken. Tegelijkertijd kregen we signalen dat goed onderwijs in de huidige situatie moeilijk te realiseren is. Reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden, en we zien een toenemend aantal studenten en medewerkers die er uit veiligheidsoverwegingen voor kiezen om niet naar de opleiding te gaan. Uit overleg tussen de Minister van Onderwijs en de MBO raad is gebleken dat er meer ruimte ontstaat voor scholen om zelf maatregelen te nemen en prioriteiten te stellen. Vooruitlopend op het gesprek dat vanmiddag plaatsvindt tussen het kabinet met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM over het mogelijk sluiten van de scholen heeft het College van Bestuur vandaag het volgende besloten:

  1. Vanaf maandag 16 maart a.s. worden er geen fysieke lessen meer gegeven aan studenten op het HMC. Dit besluit is tot en met vrijdag 27 maart a.s. van kracht.
  2. Wel gaan alle examens door.
  3. De gebouwen blijven vooralsnog open, faciliteiten en dienstverlening blijven beschikbaar. De medewerkers overleggen met hun leidinggevende of ze vanuit huis werken of vanaf de locatie.
  4. We bieden het onderwijs daar waar mogelijk online of in een andere vorm aan (afstandsleren). Op maandag 16 maart en dinsdag 17 maartbereidt het HMC zich voor op het samenstellen van een online lesprogramma. Hoe we invulling geven aan afstandsleren vraagt om veel creativiteit en flexibiliteit van iedereen. Dit wordt de komende dagen per opleiding verder ingevuld.
  5. We blijven studenten begeleiden op hun stage. Op de stage wordt het beleid van de werkgever gevolgd.

Maandag 16 maart wordt er geen les gegeven. Het HMC bereidt zich deze dag voor om een online lesprogramma samen te stellen. De examens gaan maandag 16 maart wel door.

Mochten er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan horen studenten maandag 16 maart aan het eind van de dag meer over het online lesprogramma. Mochten de scholen helemaal gaan sluiten dan ontvangen studenten, ouders en medewerkers hier een bericht over. De gezondheidsrichtlijnen vanuit het RIVM blijven van kracht.

AMN testen
Alle AMN testen voor nieuwe studenten gaan niet door. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Vragen?
Zijn er vragen waar het bovenstaande geen antwoord op geeft, mail dan naar corona@hmcollege.nl.

15 maart 2020 | Niet gecategoriseerd