VO maakt kennis met het HMC

Kennismakingsprogramma HMC ’23 – ’24

Om leerlingen in het VMBO in staat te stellen een betere keuze voor een vervolgopleiding te maken en uitval binnen het MBO terug te dringen biedt het Hout- en Meubilerings College meerdere activiteiten aan. VMBO-scholen kunnen uit onderstaande aanbod een keuze maken.

LOB – oriëntatiecarrousel voor leerlingen in leerjaar 3 (max. 40 ll)
Tijdens dit programma maken leerlingen d.m.v. korte workshops kennis met 3 opleidingsrichtingen van het HMC, tw: Meubel, Hout en Wonen/Interieur.
Ook maakt een korte algemene presentatie over het HMC en een rondleiding door het gebouw deel uit van dit programma.

Verdiepende workshop voor leerlingen in leerjaar 4 (max 20 ll)
In dit programma staat één opleidingsrichting centraal, dat kan Meubel, Hout of Wonen/Interieur zijn. In samenspraak met de VO-school wordt gekozen voor een van de opleidingsrichtingen. In dit programma geeft een vakdocent uitleg over een specifieke opleiding en krijgen de leerlingen een opdracht waaraan klassikaal gewerkt wordt. De verdiepende workshop is specifiek bedoelt voor leerlingen die interesse hebben in een vervolgopleiding op het HMC of leerlingen die daarover nog twijfelen. Om het rendement van de workshop voor de deelnemende leerlingen zo hoog mogelijk te maken verzoeken wij u leerlingen die geen interesse hebben in een vervolgopleiding bij het HMC of onvoldoende gemotiveerd zijn niet te laten deelnemen.

Verdiepend traject* voor leerlingen leerjaar 4 (max 20 ll)
In een verdiepend traject voeren uw leerlingen een opdracht uit die studenten van het HMC in hun 1e studiejaar krijgen. Het verdiepend traject bestaat uit een kick-off en een afsluitende workshop op het HMC waarin het project afgerond en beoordeelt wordt door een vakdocent van het HMC. In de tussenliggende weken werken de leerlingen aan de opdracht en komt de HMC-vakdocent een keer op bezoek op uw school voor tussentijds advies aan de leerlingen. Een verdiepend
traject kent een doorlooptijd van 7 à 8 weken.

Individueel adviesgesprek
In aanvulling op het kennismakingsprogramma bieden wij zowel voor VMBO-leerlingen uit leerjaar 3 als 4 de mogelijkheid aan van een individueel adviesgesprek met een HMC-vakdocent. Hierin kunnen o.m vragen gesteld worden m.b.t de inhoudelijke kant van de opleiding, de beroepsmogelijkheden na diplomering of vragen van persoonlijke aard in relatie tot de opleiding. De leerling kan zich hiervoor tijdens het bezoek aan het HMC aanmelden of op een later tijdstip via de eigen
VMBO decaan of docent. Ouders zijn hierbij vanzelfsprekend ook welkom.

De activiteiten worden op donderdagochtend tussen 8.30u en 12.30u aangeboden. Elke activiteit wordt afgesloten met
een korte evaluatie d.m.v een online vragenlijst die leerlingen en begeleiders op hun mobiele telefoon invullen.

*Voorbehoud: het verdiepend traject kent voorwaarden m.b.t de vaktechnische vaardigheden van de begeleidende VMBO-docent,
de technische uitrusting van de school en de beschikbare tijd. Een verdiepend traject wordt altijd voorafgegaan door een bezoek
van de HMC-vakdocent ter beoordeling van de haalbaarheid van het traject.