#2: Hackathon voor HMC Innovatielab

20 maart 2023

In december 2022 is het HMC Innovatielab gestart met een bedrijvendag. Het gaat hier om een 3-daags project in 2022 en 2023. In het HMC Innovatielab wordt samengewerkt door docenten, studenten en professionals over de leeromgeving van de toekomst, waarbij de thema’s circulariteit en innovatie centraal staan. Afgelopen maand vond de tweede bijeenkomst plaats. Dit keer een hackathon bij A-Lab Amsterdam.

 

 

Samen werken aan de toekomst
In vijf groepen zijn deelnemers aan de slag gegaan met het vraagstuk: ”Hoe ziet de leeromgeving van de toekomst eruit?”. Hierbij is aandacht geschonken aan de opzet van lessen, samenwerkingen met partners, de inrichting van het gebouw, creatieve didactische werkvormen en de omgeving waar het schoolgebouw staat. In de middag kon er met deskundigen gespard worden over de ideeën om deze uiteindelijk te presenteren aan elkaar.

Wordt vervolgd
Op woensdag 26 april vindt de laatste bijeenkomst van het HMC Innovatielab plaats. Hier worden de plannen concreet uitgewerkt tot tastbare resultaten en wordt het beste plan aangewezen. De resultaten van het Innovatielab worden gepresenteerd tijdens het symposium Meubelbranche in transitie op dinsdagmiddag 6 juni. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Hiervoor volgt binnenkort meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven via onze website.

Meer info lees je hier op de blog van docent HMC en lid van HMC Innovatielab, Marco Cornelisse.

20 maart 2023 | Duurzaamheid, Evenementen