Aanmelddatum opleiding verschoven van 1 april naar 1 mei

18 maart 2020

Er vinden dagelijks nog veel ontwikkeling plaats met betrekking tot het Coronavirus. Zo is de datum om je als nieuwe student aan te melden verschoven en is er meer bekend over de AMN test voor nieuwe studenten.

Aanmelddatum
Om als student toelatingsrecht te hebben tot een opleiding moeten studenten zich uiterlijk voor 1 mei aanmelden. De jaarlijkse aanmelding op 1 april is dus met een maand uitgesteld. Dit is bepaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

AMN-intaketest 
Toekomstige studenten die zich al hebben aangemeld voor een opleiding en nog een AMN-intaketest moeten maken, zullen deze telefonisch en online afleggen. Hier krijgen ze nog bericht over.

Rondleidingen
Ben je benieuwd naar onze school en wil je graag een rondleiding? Helaas zijn de rondleidingen t/m 6 april geannuleerd. Na deze datum gaan ze hopelijk wel weer door.

 

18 maart 2020 | Corona