Arbeidsmarktverkenning voor Pianotechniek positief

18 mei 2021

Mooi nieuws voor onze opleiding Pianotechniek. Eind april ontving Sandra Rietveld, teamleider van de opleiding Pianotechniek, samen met andere voorzitters uit de branchevereniging het rapport van de arbeidsmarktverkenning voor deze sector. Hierin is onder andere te lezen dat de vraag groot blijft (ten opzichte van het aanbod), is zichtbaar waar kansen liggen en wordt duidelijk welke mogelijkheden binnen de opleiding het beste aan zouden sluiten bij de praktijk.

Het rapport is gepresenteerd door het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Er is breed gekeken naar de branche en hoe deze er momenteel voor staat. Wat is de actuele stand van zaken, waar zitten de uitdagingen en hoe kunnen de voorzitters van de branchevereniging daar op in spelen? Het belang van het onderzoek komt goed naar voren. Sandra vertelt: ‘’Door het onderzoek weten wij als school welke vraag er is vanuit de branche. Momenteel hebben we 22 studenten die de opleiding volgen. Eigenlijk zijn er dat te weinig, aangezien de vraag groter is dan het aanbod. We zijn daarnaast de enige school in Nederland die de opleiding aanbiedt.”

Een onderzoek als deze geeft inzicht in welke behoefte er zijn om vraag en aanbod nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Sandra zegt hierover: ‘’ Vanuit het onderzoek is gebleken dat er vanuit de branche vraag is naar het aanleren van ondernemersvaardigheden bij de studenten. In verband met de herziening van de keuzedelen op het HMC wordt er vanaf volgend schooljaar daarom een keuzedeel Startend ondernemer aangeboden, ook voor studenten Pianotechniek. Verder zien we vanuit het onderzoek een vraag naar technici die een Silent piano kunnen inbouwen en onderhouden. Daar moeten we iets mee, bijvoorbeeld aan de hand van stages of het uitnodigen van een specialist die lessen verzorgt op het HMC.”

Voor nu is het belangrijk de resultaten uit het rapport mee te nemen binnen de school en de branchevereniging om hier met het oog op de toekomst zo goed mogelijk op in te kunnen spelen.

Het hele artikel en het rapport van de marktverkenning zijn hier te lezen.

18 mei 2021 | Pianotechniek