HMC start samen met bedrijfsleven opleiding Keukenmonteur

20 januari 2021

In het schooljaar 2021/2022 gaat er binnen het Hout- en Meubileringscollege (HMC) een nieuwe opleiding van start, de opleiding Keukenmonteur. Waarom deze opleiding van start gaat en wat de opleiding inhoudt, vertellen locatiedirecteur van Rotterdam Marjolein Hesselink en onderwijskundige Sijn van Santvoort in dit interview.

Waarom is het HMC gestart met de opleiding Keukenmonteur?
“We merken dat veel van onze studenten in de keukenbranche terecht komen en zien tegelijkertijd ook dat de vraag naar keukenmonteurs toeneemt” vertelt Santvoort. “Dit heeft te maken met de markt. Mensen investeren in bestaande woningen. Hesselink vult aan: “Keukenbedrijven willen graag monteurs in eigen dienst en daardoor zien we een toename van de personeelsvraag. Hier sluiten wij op aan door in te springen met de opleiding Keukenmonteur, waarbij we perfect kunnen terugvallen op de kennis en ervaring binnen onze opleidingen Meubel en Interieur. Meubel en interieur studenten komen vaker in de keukenbranche terecht. Binnen de keten van de keukenbranche bedient het HMC met verschillende opleidingen een groot deel van de branche, namelijk; van het ontwerpen van keukens (opleidingen Interieur) tot het maken, produceren en (af)monteren (opleidingen Meubel). Vanaf augustus 2021 komt hier het stuk monteren/plaatsen bij. De opleiding is een verbreding van de arbeidsmarktkansen van onze studenten”.

Hoe geven jullie de opleiding vorm?

“De student volgt de opleiding in 2 jaar als BBL opleiding (MBO niveau 2) of in één jaar in de bedrijfsopleiding (speciaal voor zij-instromers)”, zegt van Santvoort. “De opzet van de BBL opleiding keukenmonteur is hetzelfde als bij andere BBL opleidingen binnen het HMC. In het eerste jaar legt de student een goede basis voor het werk. In het tweede jaar gaat het vooral om verdieping via de keuzedelen en zijn de lessen veel maatwerk. De opleiding is heel veelzijdig. Een student keukenmonteur maakt verbinding tussen verschillende bestaande opleidingsdomeinen zoals het monteren van keukenmeubelen, aansluiten van elektrische apparatuur en water en dat alles met veel klantcontact. Door deze onderdelen terug te laten komen in de opleiding worden onze studenten goed voorbereid op het praktijkexamen”.

De opleiding keukenmonteur is niet alleen een samenwerking met keukenbedrijven, maar ook met andere scholen. Het HMC werkt samen met Hoornbeeck College en ROC Tilburg, waar de opleiding keukenmonteur al draait. Als lesmateriaal gebruikt het HMC het materiaal van het Hoornbeeck College met een eigen invulling. Dit zie je met name terug in de opbouw van de BBL opleiding, de invulling van de keuzedelen, de toevoeging van een VCA certificaat (veiligheidsdiploma) en de faciliteiten op het HMC.

Hoe wordt het bedrijfsleven betrokken bij de opleidingen?

“Het HMC werkt met een Branche Advies Commissie (BAC). Hierin zijn zes keukenbedrijven – van klein tot groot – vertegenwoordigd uit de ruime regio Rotterdam”, vertelt Hesselink. “De bedrijven uit de BAC bieden een BBL-plek voor onze studenten en zijn daarnaast actief betrokken bij de opzet van de opleiding. De bedrijven leveren input bij de opbouw van het curriculum en adviseren op de inhoudelijke keuzes die we daarbinnen maken. Het bedrijfsleven betrekken we ook in de werving van studenten, levert materiaal voor de lessen en verzorgt gastdocentschap”.

“De bedrijven DKG (Bruynzeel Keuken &  Keller Keukens), De Knikker keukens, Mandemakers, Grando, Dekker Zevenhuizen en Smart Design zijn hier op dit moment actief bij betrokken” vertelt van Santvoort. “Naast het bedrijfsleven maakt ook Inretail onderdeel uit van Branche Advies. Daar zijn we blij mee. Inretail denkt mee, brengt een netwerk in en pakt promotionele activiteiten op”.

Er werd al verteld dat de werkgelegenheid alleen maar toeneemt. Wat zijn de doorgroeimogelijkheden voor de studenten?
“Studenten keukenmonteur kunnen na niveau 2 doorgroeien naar een BBL niveau 3 opleiding” vertelt van Santvoort. “Zodra de opleiding keukenmonteur niveau 2 van start gaat, gaan we de niveau 3 opleiding ontwikkelen”.

De komende maanden staat er voor het HMC veel op de rol. Begin maart is er een kennismakingsbijeenkomst voor studenten die interesse hebben in de opleiding Keukenmonteur. De BBL bedrijven zijn druk met de werving van studenten en daarbij is het belangrijk dat studenten een indruk krijgen van de school. Wil jij meer informatie? Lees hier meer informatie over de opleiding van Keukenmonteur.

 

20 januari 2021 | Algemeen, Keukenmonteur