Ondernemend meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer (verkort)

Niveau 4 ■ BOL ■ 3 jaar ■ Amsterdam/Rotterdam Crebonr. 25928
Bij het verkorte traject zijn de eerste twee jaar samengevoegd. Het tempo ligt een stuk hoger, zo wordt aan sommige lesonderdelen slechts een periode besteed waar het reguliere traject vier periodes aan besteed. Je kunt vrijstelling van examinering krijgen wanneer je een voldoende hebt behaalt, je krijgt wel 1 periode Nederlands, rekenen en Engels voor niveaubehoud en voor lessen in beroepscontext.

Heb jij een diploma havo of vwo of een diploma op mbo-niveau 4? Dan kun je bij ons de opleiding ondernemend meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer volgen in een verkort traject, dat drie in plaats van vier jaar duurt. Kom je van de havo of vwo, lees dan hier verhalen van studenten die na de havo of vwo naar het HMC zijn gegaan. Wil je liever de volledige opleiding van ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer volgen, bekijk dan hier de opleiding.

Het vak
Als ondernemend meubelmaker / interieurbouwer ben je werkzaam bij bedrijven in de meubelindustrie of (scheeps)interieurbouw. Hier ben jij verantwoordelijk voor de inkoop van materialen en het hele proces van ontwerpen, construeren, voorbereiden en maken van meubelen en betimmeringen. Je coördineert de werkzaamheden, draagt zorg voor de tijdsplanning en geeft leiding aan het uitvoerend personeel. Ook zorg je voor het onderhoud en beheer van de productiemiddelen.

De lessen
Tijdens deze opleiding leer je alles over het fijnbewerken van hout, plaatmateriaal, kunststof en andere moderne materialen, het hanteren van (hand)gereedschappen en machines en het ontwerpen, voorbereiden en maken van constructies en producten. Je leert het productieproces kennen en het aansturen van personeel daarin. Ook leer je te zorgen voor een goede werkvoorbereiding, waaronder het uitvoeren van alle administratieve handelingen zoals het bijhouden van de inkoop en het opstellen en uitvoeren van orders. Uiteraard krijg je ook les in de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Jouw toekomst als Ondernemend meubelmaker
Na deze opleiding kun je gaan werken als meubelontwerper, meubelmaker, houten jacht- en botenbouwer, meubel(antiek)restaurateur, (scheeps-interieurbouwer, muziekinstrumentenbouwer, CAD-tekenaar, decorbouwer, bouwrestaurateur, werkvoorbereider, ondernemer, manager of meewerkend leidinggevende.

Overstappen
Na afronding van het eerste jaar van deze opleiding, kun je ervoor kiezen om over te stappen naar de opleiding Werkvoorbereider meubelindustrie / (scheeps)interieurbouw (25020). Deze eenjarige niveau 4 BOL-opleiding wordt aangeboden in Rotterdam. Tijdens deze opleiding leer je alle aspecten van het vak werkvoorbereiden. Van het inmeten op de locatie, het maken van werktekeningen en het opstellen van productiegegevens tot het maken van voorcalculaties, offertes en nacalculaties. Een werkvoorbereider is nauwkeurig, zorgvuldig, stressbestendig, oplossingsgericht en vindt het leuk om met mensen om te gaan.

Video's
Aanmelden Ben je enthousiast geworden over deze opleiding? Meld je dan gelijk aan. Nadat je je hebt aangemeld, word je uitgenodigd voor een AMN talentscan. De test heeft als doel dat je wordt geplaatst in een opleiding die optimaal aansluit bij je mogelijkheden.